Alkany alkeny alkiny sprawdzian 8 klasa

Pobierz

Zadanie 3.. Reakcja Wurtza 3.. Z tego powodu ta reakcja jest prawie na każdym sprawdzianie .Zadanie 1.8 h 3c c h 3 2 2, J /\U l < b) c h 3c h 2c h c c h c h c h I O) A ^ c h c h 3 ''c h.j e) H C' z. c h 2 2 2 't CHCH H 2 C \ ^CUCH Ch H 3 C / ^C H 3 ^ -i 2c h 3 c h C) c h c c h 3 I c h 3 Podaj przykłady alkanów, które spełniają następujące kryteria: a) alkan, który ma tylko pierwszorzędowe atomy węgla,alkanany alkeny alkiny alkadieny i.2.1.. Napisz reakcje spalania a) pentynu b) propenu c) Dekanu Zadanie 6.. Nie możemy podać, że są to pary izomerów bo nie znamy struktury związków 6. i 8.. Zadanie 1.15.Scenariusz przedstawia cel lekcji, osiągnięcia uczniów po zajęciach, metody i formy pracy, zestaw środków dydaktycznych.. Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a).. a) alkany b) alkeny c) alkiny d) metan 3) Alkeny, to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują: a) tylko wiązania podwójne b) wiązania podwójne i potrójne c) jedno wiązanie podwójne i wiązania pojedyncze d) przynajmniej dwa wiązania podwójne 4) Wskaż poprawny wzór ogólny alkenów: a .Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania; Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania, test z chemii Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gimTest: II KLASA GIMNAZJUM - TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z I SEMESTRU UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BUDOWA ATOMU, WIĄZANIA CHEMICZNE, WZORY STRUKTURALNE, SUMARYCZNE, TWORZENIE NAZW PODSTAWOWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH..

... Test: Alkany,alkeny,alkiny Test z alkanów, alkenów i alkinów.

Otrzymywanie METANU REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE 1.. Planując zajęcia z uczniami, pracuje on taką metodą, która umożliwi mu realizację zaplanowanych Związki organiczne to: Zadanie 2.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. W reakcję przyłączania ( addycji) wchodzą: alkany i alkeny alkiny i alkany alkeny i alkiny: 5. reaktywnoŚĆ alkanÓw ciepŁo spalania wybranych alkanÓw heksan heptan oktan nonan dekan undekan heksadekan alkan nierozgaŁĘziony alkan rozgaŁĘzionyALKANY, ALKENY, ALKINY.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.alkany, alkeny,alkiny,areny,alkohole - Test 4free.PL - bezpłatne za darmo komponent na stronę www dla WebmasteraAlkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny.. Nazwy alkenów tworzy się zmieniając końcówkę - an odpowiedniego alkanu na -en, np. alken o trzech atomach węgla .Alkany (parafiny, z łac. parum affinis = mało powinowaty) - łańcuchowe węglowodory nasycone, organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Ogólny wzór sumaryczny alkanów ma postać C n H 2n+2.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Z JEDNYM Z WIELOMA POTRÓJNYM WIĄZANIAMI WIĄZANIEM POTRÓJNYMI ALKINY Alkany Alkeny Alkiny Wzór ogólny CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 Budowa cząsteczki Wiązania c-c Jedno wiązanie c -c Jedno wiązanie c - c pojedyncze typu σ, podwójne; σ, π.Alkany, Alkeny, Alkiny Napisano: 26.03.2013 23:38..

Sprawdzian z chemii klasa 8 - Chemia Nowej Ery.Alkany.

OTRZYMYWANIE 1. wĘglowodory nasycone: alkany proste rozgaŁĘzione alkany proste: zwiĄzki wĘgla i wodoru o wzorze: cnh2n+2 alkany: tylko pojedyncze wiĄzania pomiĘdzy atomami wĘgla szereg homologiczny alkanÓw metan ch 4 ch4 etan c2h6 ch3-ch3 propan c3h8 ch3-ch2-ch3 butan c4h10 ch3-ch2-ch2-ch3Napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne i nazwij alkany, alkeny i alkiny o a) 5 atomach węgla w cząsteczce b) 12 atomach wodoru w cząsteczce Zadanie 5.. Zadanie 1.. Co to jest szereg homologiczny?. 2012-12-03 19:49:26#metan #etan #propan #butannasycone #chemia #alkany #alkeny #alkiny Test: Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania Na podstawie ksiazki Chemia nowej Ery klasa 3 gimAlkany, alkeny, alkiny - reakcja spalania dla dwoch z kazdej grupy 2012-01-04 17:46:14 Kto pomoze z chemiialkilowanie alkan + alken alkan o dŁuŻszym ŁaŃcuchu.. C .Alkany 9 Zadanie 1.14.. Nazwa weglowodoru z koncowka an charakterystyczna jest dla: alkinow alkenow alkanow: 4.Alkany, alkeny, alkiny i polimery.. 1.Związki chemiczne dzielą się na: A) organiczne B) nieorganiczne a) węglowodory b) pochodne węglowodorów 2.. Co to są odmiany alotropowe węgla, wymień je i jedną scharakteryzuj.. Zadanie 7.. Addycja wodoru do alkenów/alkinów 2.. Koncepcja serii i rozkład treści nauczania oraz Plan wynikowy są załącznikami do niniejszego Programu..

c) alkeny i alkiny ulegają reakcjom addycji z tymi samymi związkami.

Dekarboksylacja soli kwasów karboksylowych 4.. Zw. organiczne to związki chemiczne które w swoich cząsteczkach zawierają atomy węgla.. Nazwa węglowodoru z końcówką an charakterystyczna jest dla: alkinów alkenów alkanów: 4.. Zadanie 4.. Wymień właściwości metanu i etenu.. Sprawdź swoją wiedzę z chemii.. Zawiera m.in. opis przebiegu lekcji, uwagi dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przykładowe realizacje poleceń z podręcznika, rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń.. Redukcja chlorowcopochodnych węglowodorów 5.. Według obowiązującej systematyki IUPAC węglowe łańcuchy atomów w .test z chemii Na podstawie ksiazki Chemia nowej Ery klasa 3 gimTest: Weglowodory - Alkany, alkeny, alkiny Wybrane zagadnienia dotyczace alkenow, alkanow i alkinow..

2011-02-20 11:35:31 Które to są alkany , alkeny,a które alkiny ?

d) reakcją charakterystyczną jest tu odbarwienie wody bromowej, bo widać gołym okiem zmianę koloru.. Substytucja rodnikowa.. Odwodnienie alkoholi 2.. ( nieorganiczne zwiąki węgla: tlenki węgla, kwas węglowy i jego sole, cyjanki .Podobnie jak alkany, węglowodory nienasycone także tworzą szereg homologiczny: C 2 H 4 eten.. Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu - metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy.Przewodniku dla nauczyciela dla klasy 7 i klasy 8.. Sąsiadujące ze sobą w szeregu węglowodory łańcuchowe różnią się grupą:-CH--CH 2--CH 3-6.test: Chemia - alkany alkeny, alkiny; Test: Chemia - alkany alkeny, alkiny Opis testu: Napisz wzór chemiczny Liczba pytań: 27 Poziom: Łatwy Rozwiązany: 393 razy Średnia ocena: Test nie został jeszcze oceniony Średni wynik: 77% Autor: klaudynka667 Tagi: brak.. Proponowane w programie metody nauczania nie są narzucane nauczycielowi.. Porusza zagadnienia: otrzymywanie i właściwości etynu (acetylenu .Test Poznajemy węglowodory nasycone, podrozdział podręcznika Chemia Nowej Ery dla Klasa III.. Izomerami jest para związków: 2. i 9. oraz mogą być pary związków 3. i 6. a także 7. i 8.. OTRZYMYWANIE 1.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt