Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie

Pobierz

Nie nalezy zmieniac kolejnosci podanych wyrazow , trzeba natomiast dodac wszystkie niezbedne elementy , aby otrzymac logicznie i gramatycznie poprawne zdania.. 1 We couldn't make an omelette because we (have /no/egg)Wstaw wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie (j. angielski 1g.)?. 2011-03-08 18:09:16; Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania .. g=0,807 h=2,7183 i=9,8067 j=69,9643 k=9,9999 z góry thx Zaokrąglij podane liczby do jedności i do części setnych.. W kazdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementow.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. 2012-10-31 20:41:16; Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50; Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.Uzupełnij zdania 1 do 5 wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie Nie zmieniaj kolejności.. g=0,807 h=2,7183 i=9,8067 j=69,9643 k=9,9999 z góry thxSearch and overview .. Search and overviewuzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will be going to lub czasu present continuous Napisz pytania w czasie przeszłym.. W każdą lukę wpisz maksymalnie cztery wyrazy..

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, jednak - jeżeli jest to konieczne - dodaj inne wyrazy.. (j.angielski) Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 1 We (have /a barbecue) at the weekend.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i poprawne gramatycznie zdania.. 1.Angielski - Wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie czasu present perfect lub past simple.. (j.angielski) 2017-03-14 19:15:36 Uzupełnij zdania dotyczące męskiego układu rozdroczego,wpisując w odpowiedniej formie podane niżej pojęcia 2016-11-19 20:30:01uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will be going to lub czasu present continuous Uzupelnij tablele.. Wymagana jest pelna poprawnosc ortograficzna wpisywanych fragmentow.1.Play this game to review Grammar.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Question from @Izabelamichno - Liceum/Technikum - Język angielskiUzupełnij zdania 1-5, wpisując w zeszycie podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

AnswerUzupełnij zdania, wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

1 (you / allow) go out onUzupełnij zdanie wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w opowiedniej formie nie zmieniaj kolejnosci wyrazów, max 4 wyrazy [you/hear].. news this morning.. podanych wyrazów Dodaj Jeśli to konieczne inne wyrazy aby otrzymać poprawne zdanie Uwaga w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przekształć podane zdania 1-5, tak aby powstały zdania PRZYDAWKOWE.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Ułóż z podanej rozsypanki zdania ( wstaw czaswonik w odpowiedniej formie) 2009-05-29 20:39:30 Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.. Wpisz w puste rubrykinazwy produktow spalania materialow energetycznych w warunkach swobodnego i ograniczonegodostepu powietrza.uzupelnij dialog wpisujac czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie Zaokrąglij podane liczby do jedności i do części setnych.. Angielski.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 2014-01-21 15:34:41 Uzupełnij zdania 1-5, wpisując w zeszycie podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie .Uzupełnij zdanie wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w opowiedniej formie nie zmieniaj kolejnosci wyrazów, max 4 wyrazy [you/hear].. news this morning.. Gebusstag, die Familie) 3.3 Uzupełnij zdania 1-4. nie naleŻy zmieniaĆ kolejnoŚci podanych wyrazÓw, trzeba natomiast-jeŚli to konieczne-dodaĆ inne wyrazy, tak aby otrzymaĆ logiczne i gramatycznie poprawne zdania uwaga: w kaŻdĄ lukĘ moŻesz wpisaĆ maksymalnie 5 wyrazÓw, wliczajĄc w to wyrazy juŻ podane.Uzupełnij zdania 1-5, wpisując w zeszycie podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortogrraficzna wpisywanych fragmentów.. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Z podanych fragmentów wyrazów otwórz zdania.Zacznij od podkreślonego wyrazu (nawias) .. > Search results for 'uzupelnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie' Użyj podanych wyrazów oraz dodaj czsownik Be w odpowiedniej formie.uzupelnij zdania przymiotnikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy.…Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery słowa, wliczając w to wyrazy już podane..

6 Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt