Imiesłowy przysłówkowe ćwiczenia

Pobierz

Szczeliny między nimi były wypełniane ziemią.. Karta pracy ucznia - imiesłowy przysłówkowe.. imię i nazwisko Zadanie I Uzupełnij podany tekst.. 4 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Nowszy post Starszy post Strona główna.1.Z podanego tekstu wypisz imiesłowy i określ ich typ: Zmęczywszy się podróżą, marzyłem o gorącej herbacie.. Skomentuj.. Rozwiąż test.Zadanie 2.. Dzisiaj powiemy, jaką te formy pełnią funkcję.. ).Ćwiczenie 8.. Zapisz każdy imiesłów w odpowiednim miejscu schematu.. Gdy imiesłów jest wtrącony, wydziela się go przecinkami z obu stron.Play this game to review World Languages.. Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.a) uciąć, kupiono b) podglądawszy, usłyszawszy c) leżąc, zajęty 5) Czasownik ,,uciąć" w formie imiesłowu przym.. Zapisz w zeszycie.. Uporządkuj w jak najkrótszym czasie niżej podane imiesłowy przysłówkowe w kolejności alfabetycznej.. W podłoże wbijano drewniane pale.. Uzupełnij podaną tabelę, wpisując cechy czasowników i tworząc wszystkie możliwe imiesłowy:Imiesłowy przysłówkowe , 1 Charaktery , Klasa 7 Nowa edycja , NOWE Słowa na start!. Quiz w Poczekalni.. - ćwiczenia utrwalające posługiwanie się imiesłowami.. )Imiesłowy przysłówkowe współczesne - przy ich pomocy opisujemy czynność, która trwa w tym samym momencie co inna czynność.. Czynności trwają jednocześnie, więc stosujemy .Mogę prosić o sprawdzian dla klasy 7 z wczoraj .Imiesłowy klasa 7 ćwiczenia na jutro!Imiesłowy - ćwiczenia..

Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na ..... i uprzednie.

Rower Janka był zakonserwowany na zimę i schowany na strychu.. uprzednia c) czas.. Zwróć uwagę na interpunkcję.. Bezokoliczniki Aspekt Imiesłowy przymiotnikowe Imiesłowy przysłówkowe czynne bierne współczesne uprzednie chować powtórzyć woleć zajrzeć rysować opiekować się 2.. Etykiety: czasownik , imiesłów , imiesłów przysłówkowy , krzyżówka , metody aktywne , pomysł na lekcję , wykreślanka.. Pamiętaj, że imiesłów - to wyraz, który pochodzi od czasownika, (choć odpowiada na pytania przymiotnika - jaki?. @Gość Dzień dobry, zadanie jest dostępne na naszej stronie internetowej.. Podsumuj wiedzę .. Zawiera nieodpowiednie treści?. Imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi są wyrazy "jedząc" oraz "pisząc".. Aby je zobaczyć, należy wykupić konto Premium.Imiesłowy przysłówkowe są nieodmienne, pochodzą od czasownika i mają charakterystyczne końcówki: - Współczesny - ąć.. Zadanie I .. ( nie zapisuj informacji z nawiasów ) Ćw1.. Wyraz "czytany" jako jedyny nie odpowiada na pytania czasownika lecz przymiotnika (jaki?, jaka?, jakie?. Udostępnij.. Ćwiczenia utrwalające 1.. ., lubiłem czytać książki przygodowe.. Bierne tworzymy od czasowników przechodnich czyli takich, które tworzą stronę bierną.Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia utrwalające 1.. Czekając na spóźniających się kolegów, obserwowałem migające reklamy..

Wykreśl podane imiesłowy przysłówkowe, a następnie.

- Kiedy zmywałem naczynia, myślałem o wakacjach.. wspólczesne , przysł.. Ze zdań wypisz imiesłowy i nazwij je: Wiecznie narzekający kolega sprawiał przygnębiające wrażenie na wszystkich.. 2. .. nasze dalsze ćwiczenia utrwalające wiadomości z gramatyki.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. wspólczesne , przysł.. zadanie interaktywne.. czynnego to: a) robiąc b) robiony c) zrobiony 7) Wymień wszystkie rodzaje imiesłowów: a) przym.bierne, przym.czynne, przysł.. jakie?. Kiedy końcówka -wszy, a kiedy -łszy.. czynne 8) Wymień wszystkie .Imiesłowy.. Proszę wykonać zamieszczone w niej ćwiczenia i odesłać na mój adres mailowy.. Wyślij zgłoszenie .Imiesłowy - klasa 7.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. nie przeczytawszy, nie doszedłszy, nie pisząc, nie czytając, nie zabrawszy, nie czekając, nie zjadłszy, nie obliczywszy, nie jedząc, nie wiedząc, nie spostrzegłszy, nie chcąc, nie pamiętając, nie .Imiesłowy przysłówkowe uprzednie, zakończone są na -łszy (piszemy zawsze po spółgłoskach, np. wyszedłszy) oraz na -wszy, (piszemy po samogłoskach, np. powiedziawszy).. Imiesłowy przysłówkoweIMIESŁOWY - ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE 1.Uzupełnij tabelę.. , Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plNie takie imiesłowy straszne, jak je malują!.

Utwórz imiesłowy przysłówkowe od podanych czasowników.

Krótki test wiedzy z imiesłowów.. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zastosować w nich imiesłowy przysłówkowe i wyeliminować ewentualne powtórzenia.. W zdaniach: Patryk, jedząc obiad, czytał książkę.. buszmenka 2 lata temu.. ułóż z nimi zdania złożone.. bierne, rzecz.. Imiesłów = czasownik!. Rozpocznij test Tagi.. Z podanych wyrazów wybierz imiesłowy i zapisz je (jest ich 5): czytając, rozpoczęto, chodzący, napisany, wykonano, śpiewać, przyszedłszy, biegałem, myśleli, rysującimiesłowów.. uprzednia b) przym.czynne, przysł.. Zapamiętaj!. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.. .Imiesłowy przysłówkowe współczesne występują w zdaniach, w których czynności, zdarzenia, sytuacje dzieją się w tym samym czasie, (co sugeruje nazwa tych imiesłowów) np.: Pijąc poranną kawę, często czytam gazetę ** = 'Piję poranną kawę i w tym samym czasie czytam gazetę'.Ćwiczenie na learning apps.. Na czerwono podkreśl imiesłowy przymiotnikowe, a na niebiesko - przysłówkowe ( ja użyję kolorów, pamiętaj szukamy wyrazów z zakończeniami: ący, ąca, ące, ny, na, na, ne, ty, ta, te, ać, łszy, wszy )Ćwiczenie w kilka sekund.. Obok rysunków zapisz odpo-wiednie cyfry, a dowiesz się, które plemiona indiańskie budowały swoje domostwa w opisany sposób.. 9 stycznia 2018.. Wpiszcie do zeszytu: Imiesłów przysłówkowy razem ze swoimi określeniami pełni funkcję imiesłowowego równoważnika zdania podrzędnego.Komentarze..

Podkreśl imiesłowy i określ ich typ.

#imieslowy #polski #slowa #czesci #mowy #nauka #memorizer #wiedza #imieslow.imiesłowy #15, 622 pomysły na lekcje, imiesłowy, imiesłowy przymiotnikowe, imiesłowy przysłówkowe, odchudzająca kuracja imiesłowowa, po co są imiesłowy, po co wiedzieć o imiesłowach, pomysł na lekcję o imiesłowach, wykład, ćwiczeniaKarta pracy ucznia - imiesłowy przysłówkowe .. Imiesłowy przysłówkowe dzielimy na .. i uprzednie.. Który z poniższych wyrazów jest imiesłowem?. Sylwia.. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.. Cele lekcji: Uczeń zna typy imiesłowów, umie rozpoznawać i tworzyć imiesłowy, zna zasady pisowni imiesłowów z partykułą nie, posługuje się imiesłowami przymiotnikowymi podczas redagowania opisu,imiesłów przysłówkowy uprzedni zanotować notować korzystać wypożyczyć zamiatać zanieść obliczyć odłożyć kłaść podlewać Temat nr 21: Jak poprawnie używać imiesłowy - ćwiczenia utrwalające Komentarz nauczyciela: Mówiliśmy o tym jeszcze w szkole - chodzi o imiesłowy przysłówkowe: współczesne i uprzednie.Imiesłów przysłówkowy współczesny (zakończony na -ąc) i uprzedni (zakończony na -łszy, -wszy) oddzielamy przecinkiem wraz z określeniami (jeśli występują) od poprzedzającej lub następującej po nim reszty zdania.. Imiesłowy przysłówkowe uprzednieNa poprzedniej lekcji poznaliście imiesłowy przysłówkowe.. Imiesłowy te zakończone są na: "ąc".. biernego to: a) ucięty b) ucięto c) uciąć 6) Czasownik ,,robić" w formie imiesłowu przym.. Uzupełnij podany tekst.. Gość.. Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy TYLKO od czasowników niedokonanych, natomiast imiesłowy przymiotnikowe bierne możemy utworzyć i od niedokonanych, i dokonanych.. RXQRtKsBKSYBD 1. zadanie interaktywne.. Drewnianą platformę kryto dachema) TAK b) NIE c) nie wiem 2) Na jakie grupy dzielimy imiesłowy a) bierne i czynne b) przymiotnikowe i przysłówkowe c) przymiotnikowe i rzeczownikowe d) współczesne i uprzednie e) żadne 3) Na jaką końcówkę kończą się imiesłowy przysłówkowe uprzednie a) - ty , - ta , -te b) - ąc c) - ący, - ąca, - ące d) - łszy, - wszy 4) Podaj w następującym zdaniu .Imiesłowy - ćwiczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt