Monter sieci i instalacji sanitarnych opis zawodu

Pobierz

Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S: 742203: Monter sieci telekomunikacyjnych : 712612: Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych : 712616: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych S: 821110: Monter silników spalinowych : 821111: Monter sprzętu gospodarstwa domowego : 821206: Monter sprzętu oświetleniowego i lamp .Definicja i/lub opis zawodu: Monter instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną zgodnie z wymaganiami technicznymi.. Wykonują montaż instalacjiProgram nauczania do zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 o strukturze przedmiotowej 7 3.. INFORMACJE O ZAWODZIE MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618 Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną.Opis zawodu Monter sieci i instalacji sanitarnych Symbol cyfrowy zawodu 712618 Branża drogowa i inżynieryjno - instalacyjna Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.09.Opis zawodu Monter sieci i instalacji sanitarnych Symbol cyfrowy zawodu 712618 Branża drogowa i inżynieryjno - instalacyjna Poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.09.Krótki opis zawodu..

Wymagania ...Monter sieci i instalacji sanitarnych.

Złóż wniosek już dziś.. Uczeń: 1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;Poradnik Opis zawodu-Monter instalacji sanitarnych MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH C entrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. Praca: Monter instalacji sanitarnych (m/k), Monter instalacji gazowych (m/k) i inne na stronie Indeed.comNazwa zawodu: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Symbol cyfrowy zawodu: 712616 Nazwa kwalifikacji w zawodzie: K1..

Opis zawodu.

Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne.. Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, przygotowuje i montuje przewody, armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach .Definicja i/lub opis zawodu: Monter instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą i wodno-kanalizacyjną zgodnie z wymaganiami technicznymi.. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne.. Praca montera sieci gazowych polega na montażu sieci zgMonter sieci i instalacji sanitarnych (kod 712618) od 01 września 2017r.. Czas trwania.. Uczeń: rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;Monter sieci gazowych wykonuje prace związane z montażem przewodów gazowych i armatury.. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu Monter sieci gazowych jest zawodem produkcyjno-usługowym.. stacjonarny i zaoczny.. Studiuje plany budowy i szkice robocze w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności instalacji.Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych - poradnik portalu Praca.pl..

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych K2.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 742201: Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) .. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych S: 821110: Monter .MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 712618.. 1 rok (2 semestry) Tryb nauki.. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowKUP i POBIERZ: Ryzyko zawodowe Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w pliku .doc lub .pdf metodą wg.. Technik inżynierii sanitarnej to zawód realizujący znaczną część zadań związanych z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki oraz utrzymaniem ciągłości pracy mediów .. M onter sieci i instalacji sanitarnych wykonuje montaż i remonty sieci oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.Opis programu praktyki: Program stażu uwzględnia treści niezbędne w pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w przedsiębiorstwie branży budowlanej, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz programem nauczania dla zawodu monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych iMonter sieci wodnych i kanalizacyjnych buduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykonuje prace konserwacyjne i remontowe..

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin t el.. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem instalacji sanitarnych Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych.Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych .Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych .. Technikum inżynierii sanitarnej Opis zawodu.. Polskiej Normy PN-N-18002 gotowe do pobrania karty ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej.. Kwalifikacje w zawodzie.. nabór w trybie ciągłym.. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych to osoba, która montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.Przeczytaj także: Hydraulik, monter instalacji sanitarnych - zakres obowiązków i opis stanowiska Monter instalacji sanitarnych na podstawie rysunku technicznego (projektu) oraz zaleceń dozoru technicznego wyznacza teren trasy układania rur, przygotowuje części do montażu, opuszcza rury i kształtki do wykopów, łączy je, uszczelnia połączenia, wykonuje otuliny, mocuje armaturę i .Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych; 2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych .Opis Kursu: Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów.. Studiuje plany budowy i szkice robocze w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności instalacji.PKZ(B.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt