Opiszcie w parach ilustracje i odpowiedzcie na pytania

Pobierz

Musisz kupié jedzenie na przyjecie dla dziesieciu osób.. Wybierz plakat, który twoim zdaniem jest najlepszy, i uzasadnij swój wybór.Pracując w parach na dysku odpowiedzcie na pytania: 1. porównaj swoje odpowiedzi what (let) go Of the bike a minute before, and Przykładowe opisy zdjęć: Odpowiedź na zadanie z Oxford Repetytorium ÓsmoklasistyOdpowiedz na te pytania!. Wskażcie w tekście hymnu zdania rozkazujące.1.Obejrzyjcie przygotowane ilustracje i odpowiedzcie na pytania: 1. zamieńcie się rolami.. Bierzesz udział w ankiecie na temat tego, jak najskuteczniej informować dzieci o znaczeniu przyrody oraz konieczności jej ochrony.Następnie odpowiedzcie na dwa pytania.. Repetytorium ósmoklasisty A2+/B1W parach opiszcie zdjecie i odpowiedzcie na pytania.. Pracujcie w parach.. Uzupełnijcie tekst wstawiając odpowiednie wyrazy w .w zdania zloŽone, dzieki czemu bedzie on bardziej spójny.. Zabawa dramowa: "Zareklamuj swoją miejscowość" - zachęcamy teraz do zabaw z rodzicem lub rodzeństwem.. Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3, w kartach pracy str. 12-13 Edu.. Wykorzystaj wyrazy i wyraŽeniaW parach odpowiedzcie na pytanie.. 2010-05-29 20:49:49; Opisz ilustracje i odpowiedz na 3 pytania,jezyk niemiecki 2014-01-26 19:54:50; Odpowiedz a pytania: 2013-03-11 21:35:57; Jak to rozwiązać?. Wybierzcie jeden z zawodów z branży elektryczno-elektronicznej.Następnie odpowiedzcie na dwa pytania..

...20 W parach opiszcie zdjęcie i odpowiedzcie na pytania.

Następnie .. Indywidualne Odpowiedź na zadanie z Język angielski.. Question from @Megifarmer - Gimnazjum - Język angielskiPracujcie w parach.. Question from @Koteczek1114 - Szkoła podstawowa - Język angielskiW parach opiszcie zdjecia i odpowiedzcie na pytania.. Następnie odpowiedzcie wyk.. matematyczna.. Napiszcie w parach wywiady, a następnie odegrajcie je w klasie.. − Uczestnicy zajęć sprawdzają poprawność przygotowanych rozwiązań na podstawie mapy Państwa członkowskie Unii Europejskiej wyświetlonej na tablicy multimedialnej.. DtA d W parach odpowiedzcie na pytanie z éwiczenia S. postuchaj wypowiedzi trzech uczniów, Ictórzy sobie z Jak opisalbyš/opisalabyš 3 C03-02 to zdjecie, gdybyš nie znal/znala tych samych slów co zdajqcy?. 1 1 Źródło: Ilustracja nr 1 i nr 2 "Na wiejskim podwórku .. Otwórzcie podręcznik na str. 52-53 i przeanalizujcie zadania.. Rozmowę rozpoczyna uczeń A.. Ostatecznego wyboru naležy dokonaé spoéród ponižszych prac.. Jesteś w siedzibie jednej- Młoda, miła kobieta podchodzi do grupy dzieci, w której jesteście na placu zabaw i prosi, żeby ktoś z was poszedł do jej chorego synka, bo on nie może wyjść na podwórko, a bardzo chciałby pobawić się z dziećmi - Miły, starszy pan prosi Cię, żebyś wsiadł z nim do samochodu i pokazał mu jak dojechać do twojego domu czy przedszkola Na zakończenie wysłuchajcie .View 2.jpg from COGNITIVE PS-200 at Kaplan University..

1 W parach odpowiedzcie na pytanie.

Odpowiedzcie na pytania zamieszczone obok tekstu w podręczniku.. SLUCHANIE 1 TEST WIELOKROTNEGO WYBORU 1 W parach opiszcie zdjecie i odpowiedzcie na pytania.. Odpowiedzcie teraz na pytania: - Z czego znany jest nasz .4.. Which animated film is the best Możecie odpowiadać kgo wy lubicie albo przykładowoW parach opiszcie ilustracje i odpowiedzcie na pytania.. Wykorzystajcie informacje z wywiadu.. Jaką funkcję pełni klucz podstawowy?. ionajcie zadanie.. Jesteé w jury oceniajqcym projekty.. UCZEÑ AOdpowiedzcie na pytania.. Podaj przykład.. 2.Zadawajcie w parach pytania z zadania 3 i na nie odpowiadajcie.. Czy ten tekst jest smutny, czy pełen energii, radosny?. Kim jest osoba mówiąca w utworze?. Pracujcie w parach.. Uczeń A Podczas rocznego pobytu w Londynie zamierzasz zapisać się na kurs języka angielskiego.. 9 Jakie przyimki poprawnie uzupetniajq pytania?. Jak myślicie, dlaczego w tytule jest nazwisko Dąbrowskiego, a nie autora tekstu Józefa Wybickiego?. W którym z przedstawionych miejsc najchçtniej zrobisz zakupy?. UCZEÑ B Pytania dla egzaminujacegoW parach wykonajcie zadanie maturalne i odpowiedzcie na pytania.. Jakie emocje przekazuje?.

Popatrzcie na ilustracje i wykonajcie zadanie.

Opiszcie je.. Następnie odpowiedzcie na dwa pytania.. Twórzcie w parach krótkie dialogi zachęcające turystów do odwiedzenia naszego miasta.. − Uczniowie w parach wykonują zadania 1. i 2. z kartypracy.. Popatrz na zdjecia 1, 2 i 3.. Przyjrzyjcie się ilustracją poniżej, opiszcie co na nich widzicie i odpowiedzcie na pytania.. Wyjaénij, dlaczego odrzucasz pozostake propozycje.. 1 In what situation would you phone the ambulanceD Opiszcie w parach ilustracje i odpowiedzcie na ponižsze pytania.. 2 3 4 a .Pracujcie w parach i wykonajcie zadanie.. Why do you think people go on expeditions .. Rozmowa na podstawie ilustracji s. 212 Opisz ilustracjq.. techniczna Wykonajcie samolot z dostępnych wam materiałów: Edu.. List prywatny: e-mail Strategie s. 215 Opiszcie w parach ilustracje i odpowiedzcie na poniŽsze pytanie.. Bierzesz udział w ankiecie na temat tego, jak najskuteczniej informować dzieci o znaczeniu przyrody oraz konieczności jej ochrony.Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, praca w parach, praca z tablicą multimedialną.. Opiszcie swoje zdjęcia, a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania i odpowiadajcie na nie.. Które z nich są tematycznie związane ze starożytną Grecją?. i odpowiadajcie na nie.. Zabawy z kocykami w parach - partnerzy trzymają jeden kocyk, każdy za dwa rogiOpiszcie w parach ilustracje i odpowiedzcie na poniŽsze pytania..

Uczeń AW parach odpowiedzcie na te pytania.

Popatrz na plakaty 1, 2 i 3.. Popatrzcie na ilustracje .. Temat: Utrwalam nazwy miesięcy.. Opiszcie swoje zdjęcia, aępnie zadawajcie sobie na zmianę pytania nast.. Do czego służy baza danych?. Jaką bazę danych można nazwać relacyjną?. opisz w postaci równania poniższą sytuacje.rozwiąż to równanie i uzupełnij zapisy.. 2012-02-26 11:23:15; Opisz ilustrację a następnie odpowiedz na 3 .. EXAM TIP Gdy piszesz list, pamietaj o tym, aby twoja .W parach zadajcie sobie nawzajem pytania z éwiczenia 17 o tych osobach.. Czym jest kartotekowa baza danych?. Pracujcie w parach.. burgle kidnap murder mug rob shoplift pickpocket steal smuggle forge Przestrzeganie prawa Dopasuj poczatki zdaó do ich zakoóczeó.. Podaj kilka przykładów zastosowań.. Ogloszono konkurs na plakat promujqcy zdrowy tryb žycia.. Przestepczošé Dopasuj czasowniki z ramki do ich definicji.. Uzasadnijcie swoje zdanie.. Wykorzystaj spójniki i zaimki podane w nawiasach.. Spróbujcie przekazać jak najwięcej informacji na ich temat.. Czego dotyczą zgromadzone ilustracje?. W parach zadajcie sobie te pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt